Zeolitowy filtr antyodorowy ZFA 24 / 35 w obudowie - Zeocomplex

Zeolitowy filtr antyodorowy ZFA 24 / 35 w obudowie

 • Oczyszcza powietrze i gazy, usuwa uciążliwe zapachy.
 • Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
 • Skuteczność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych.

Ask for a product

Właściwości filtra:

 • Naturalny środek adsorpcyjny zapewniający znaczna redukcje odorów, np. gastronomicznych, hodowlanych oraz innych.
 • Materiał ten ma zdolność adsorpcji i magazynowania substancji odorowych podczas pracy filtra, co znacząco poprawia komfort pracy w pomieszczeniach w pobliżu źródeł zanieczyszczenia.

Sposób użytkowania filtra:

 • Wypełnić filtr warstwami o grubości około 5 cm, aż do całkowitego wypełnienia komory filtra.
 • Wstrząsnąć każdorazowo po zasypaniu warstwy.
 • Zaleca się wymienić filtr 1-2 razy w roku, w zależności od intensywności stężeń uciążliwych zapachów.

Możliwe wykorzystanie zużytych filtrów

W ogrodnictwie – zapobiega wypłukiwaniu minerałów z gleby, nośnik nawozów, wchłania wodę i zatrzymuje cenne substancje, aby później zwrócić do gleby.

Sposób przechowywania

Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Parametry fizyko-chemiczne

 • Uziarnienie 2-4 (ZFA 24) 3-5 mm (ZFA 35)
 • Ciężar właściwy 2200-2440 kg/m3
 • Gęstość nasypowa stan zagęszczony 1141 kg/m3
 • Wygląd i zapach szarozielony- bezwonny
 • Porowatość 24-32 %
 • Efektywna średnica porów 0,4 nm
 • Twardość w skali Mohsa 1,5-2,5
 • pH 6,8-7,2

Skład chemiczny

 • Al2O3 - 10,93-14,80 % TiO2 - 0,08-0,39 %
 • CaO - 1,43-11,68 % P2O5 - 0,01-0,18 %
 • K2O - 1,24-4,24 % FeO - 0,29-1,43 %
 • Fe2O3 - 0,12-2,45 % SO3 - 0,00-0,23 %
 • MgO - 0,29-1,43 % Si/Al - 4,8/5,4

Właściwości obudowy filtra:

 • Wielkości filtrów zostały dostosowane do wielkości kanałów wentylacyjnych występujących w obiektach gastronomi i hodowli zwierząt.
 • Wszystkie filtry posiadają jednakową grubość 50 mm i powinny umożliwiać dodanie kolejnej kasety tworzenie filtrów o większych grubościach.
 • Zastosowano jako materiał konstrukcyjny stal nierdzewną, siatka chroniąca złoże jest także ze stali nierdzewnej o oczkach 1,6x1,6 mm. W małych przekrojach filtra występuje siatka bez wzmocnienia, w większych ze wzmocnieniem prętami po przekątnej i w największych przekrojach z podziałem na mniejsze pola o wymiarach kwadratu. Wzmocnienia siatki są identyczne po obu stronach konstrukcji filtra.
 • Konstrukcje filtrów są wielokrotnego użytku ponieważ złoże jest okresowo wymieniane. Służy do tego celu pokrywa znajdująca się w górnej części obudowy filtra. Między pokrywą a obudową umieszczona jest uszczelka z miękkiej gumy dobranej w zależności od własności czynnika przepływającego przez filtr.

Przykładowy schemat konstrukcyjny filtra z wypełnieniem zeolitowym

(a) 75x75 mm
(b) 150x150

 • 1- obudowa dolna,
 • 2- obudowa górna,
 • 3- uszczelka,
 • 4- pokrywa,
 • 5 i 6b- kołnierz,
 • 6a i 7b,
 • 8b- siatka.
 • góra: elementy składowe konstrukcji,
 • dół: wkład zmontowany.
Przykładowy schemat konstrukcyjny filtra

Konstrukcja filtrów z zastosowaniem zasypu złożem zeolitowym dotyczy typoszeregu filtrów kasetowych o wymiarach:

 • 75x75 mm,
 • 100x100 mm,
 • 125x125 mm,
 • 150x150 mm,
 • 175x175 mm,
 • 200x200mm,
 • 250x250 mm,
 • 400x400 mm.

Klientów zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt indywidualny poprzez formularz kontaktowy

Skip to content