O nas

Najważniejsze dla nas jest środowisko naturalne, dlatego kilka ostatnich lat poświęciliśmy badaniom naturalnych minerałów i ich zastosowaniu.

Od 2012 roku, we współpracy z wieloma jednostkami naukowymi oraz badawczymi, prowadzimy prace, których efektem są ekologiczne produkty wykorzystujące właściwości minerałów. Głównym komponentem naszych produktów jest zeolit (klinoptylolit).

Zeocomplex zajmuje się także sprzedażą kruszyw i mączek zeolitowych różnych frakcji do szerokiego zastosowania.

Zeocomplex na konferencjach i targach branżowych

Dowiedz się więcej

Zeolit - nazwa ta pochodzi od greckich słów ζέω (zéō), co oznacza „gotować” i λίθος (líthos), co oznacza „kamień”

Zeolit to naturalny minerał o wyjątkowych właściwościach sorpcyjnych, wynikających z jego mikroporowatej struktury krystalicznej oraz obecności centrów aktywnie pułapkujących np. związki odorowe. Ze względu na pochodzenie (popiół wulkaniczny, działanie wysokiej temperatury i dużych ciśnień) jest odporny i stabilny strukturalnie.

Klinoptylolit

Klinoptylolit - naturalny krystaliczny zeolit

Klinoptylolit to naturalny krystaliczny zeolit, czyli uwodniony glinokrzemian zawierający dodatkowo takie metale jak przede wszystkim: Ca, Cu, Na, K, Fe, Sn

Klinoptylolit posiada szereg wyjątkowych cech fizyko-chemicznych, spośród których warto wymienić:

  • wysoką pojemność adsorpcyjną
  • odporność na działanie wysokiej temperatury oraz kwasów
  • selektywność adsorpcji odpowiednich związków chemicznych
  • pojemność jonowymienną
  • pochłanianie bakterii oraz mykotoksyn

Zastosowanie zeolitu

pasze

Pasze

nawoz

Nawozy

filtracja

Filtracja

akwarium

Akwaria

kosmetyki

Kosmetyki

Skip to content