Obudowa filtra - Zeocomplex

Obudowa filtra

 • Typoszereg dostosowany do większości kanałów wentylacyjnych.
 • Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
 • Wielokrotnego użytku, łatwe opróżnianie i wymiana złoża.

Ask for a product

Właściwości:

 • Wielkości filtrów zostały dostosowane do wielkości kanałów wentylacyjnych występujących w obiektach gastronomi i hodowli zwierząt.
 • Wszystkie filtry posiadają jednakową grubość 50 mm i powinny umożliwiać dodanie kolejnej kasety tworzenie filtrów o większych grubościach.
 • Zastosowano jako materiał konstrukcyjny stal nierdzewną, siatka chroniąca złoże jest także ze stali nierdzewnej o oczkach 1,6x1,6 mm. W małych przekrojach filtra występuje siatka bez wzmocnienia, w większych ze wzmocnieniem prętami po przekątnej i w największych przekrojach z podziałem na mniejsze pola o wymiarach kwadratu. Wzmocnienia siatki są identyczne po obu stronach konstrukcji filtra.
 • Konstrukcje filtrów są wielokrotnego użytku ponieważ złoże jest okresowo wymieniane. Służy do tego celu pokrywa znajdująca się w górnej części obudowy filtra. Między pokrywą a obudową umieszczona jest uszczelka z miękkiej gumy dobranej w zależności od własności czynnika przepływającego przez filtr.

Przykładowy schemat konstrukcyjny filtra z wypełnieniem zeolitowym

(a) 75x75 mm
(b) 150x150

 • 1- obudowa dolna,
 • 2- obudowa górna,
 • 3- uszczelka,
 • 4- pokrywa,
 • 5 i 6b- kołnierz,
 • 6a i 7b,
 • 8b- siatka.
 • góra: elementy składowe konstrukcji,
 • dół: wkład zmontowany.
Przykładowy schemat konstrukcyjny filtra

Konstrukcja filtrów z zastosowaniem zasypu złożem zeolitowym dotyczy typoszeregu filtrów kasetowych o wymiarach:

 • 75x75 mm,
 • 100x100 mm,
 • 125x125 mm,
 • 150x150 mm,
 • 175x175 mm,
 • 200x200mm,
 • 250x250 mm,
 • 400x400 mm.

Klientów zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt indywidualny poprzez formularz kontaktowy

Skip to content