Zeolitowy filtr antyodorowy ZFA 24 / ZFA 35 - Zeocomplex

Zeolitowy filtr antyodorowy ZFA 24 / ZFA 35

 • Oczyszcza powietrze i gazy, usuwa uciążliwe zapachy.
 • Do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.
 • Skuteczność potwierdzona w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych.

Ask for a product

Właściwości:

 • Naturalny środek adsorpcyjny zapewniający znaczna redukcje odorów, np. gastronomicznych, hodowlanych oraz innych.
 • Materiał ten ma zdolność adsorpcji i magazynowania substancji odorowych podczas pracy filtra, co znacząco poprawia komfort pracy w pomieszczeniach w pobliżu źródeł zanieczyszczenia.

Sposób użytkowania filtra:

 • Wypełnić filtr warstwami o grubości około 5 cm, aż do całkowitego wypełnienia komory filtra.
 • Wstrząsnąć każdorazowo po zasypaniu warstwy.
 • Zaleca się wymienić filtr 1-2 razy w roku, w zależności od intensywności stężeń uciążliwych zapachów.

Możliwe wykorzystanie zużytych filtrów

W ogrodnictwie – zapobiega wypłukiwaniu minerałów z gleby, nośnik nawozów, wchłania wodę i zatrzymuje cenne substancje, aby później zwrócić do gleby.

Sposób przechowywania

Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Parametry fizyko-chemiczne

 • Uziarnienie 2-4 (ZFA 24) 3-5 mm (ZFA 35)
 • Ciężar właściwy 2200-2440 kg/m3
 • Gęstość nasypowa stan zagęszczony 1141 kg/m3
 • Wygląd i zapach szarozielony- bezwonny
 • Porowatość 24-32 %
 • Efektywna średnica porów 0,4 nm
 • Twardość w skali Mohsa 1,5-2,5
 • pH 6,8-7,2

Skład chemiczny

 • Al2O3 - 10,93-14,80 % TiO2 - 0,08-0,39 %
 • CaO - 1,43-11,68 % P2O5 - 0,01-0,18 %
 • K2O - 1,24-4,24 % FeO - 0,29-1,43 %
 • Fe2O3 - 0,12-2,45 % SO3 - 0,00-0,23 %
 • MgO - 0,29-1,43 % Si/Al - 4,8/5,4

Zeocomplex zajmuje się także sprzedażą kruszyw i mączek zeolitowych różnych frakcji do zastosowania:

 • w rolnictwie (pasza, nawozy, ściółka)
 • w przemyśle (sorbenty i wypełniacze)
 • w domu (ekologiczne odżywki i dekoracje)
 • w ochronie środowiska (filtry, eko-wzmacniacz produkcji gazu, uzdatnianie wody, żwir)
Zeolitowy filtr antyodorowy ZFA 24 / ZFA 35

Kruszywa dostępne są w następujących frakcjach:

 • Zeolite 0-0,2 mm
 • Zeolite 0-0,3 mm
 • Zeolite 0,2-0,5 mm
 • Zeolite 0,2-0,6 mm
 • Zeolite 0,3 - 0,6 mm
 • Zeolite 0-1,0 mm
 • Zeolite 0,3-1,0 mm
 • Zeolite 0,5 - 1,0 mm
 • Zeolite 1,0 -2,5 mm
 • Zeolite 1,0-5,0 mm
 • Zeolite 2,5-5,0 mm
 • Zeolite 4,0 - 8,0 mm

Pakowane w workach papierowych 25kg (paleta) oraz BigBagach 1t oraz luzem.

Klientów zainteresowanych ofertą kruszyw zeolitowych prosimy o kontakt indywidualny poprzez formularz kontaktowy

Skip to content