Zeolit w kompostowaniu

Zeolit w kompostowaniu

Kompostowanie

Kompostowanie jest ekologiczną metoda utylizacji organicznych resztek roślinnych i odpadów kuchennych poprzez ich rozkład przy udziale mikroorganizmów. Jest to proces, w wyniku którego powstaje kompost, który jest wysokowartościowym nawozem organicznym wykorzystywanym w ekologicznym rolnictwie, ogrodnictwie i uprawie roślin.

Kompostowanie powinno być procesem kontrolowanym, aby przebiegał on w sprzyjających warunkach i z określoną szybkością oraz aby uzyskany kompost posiadał pożądane cechy. Mikroorganizmy żyjące w kompoście potrzebują odpowiedniej ilości wilgoci i powietrza oraz sprzyjającej temperatury.

Surowiec na kompost

Kompostować można odpady kuchenne:

 • obierki warzyw i owoców (także niepryskanych pomarańczy, cytryn, grejpfrutów i bananów),
 • torebki herbaty i ziół (z bawełnianym sznurkiem i karteczką),
 • skorupki jaj (najlepiej pokruszone),
 • popiół (o ile powstał w wyniku spalania drewna oraz niezadrukowanego papieru i tektury),
 • niezadrukowany cienki papier,
 • fusy kawy,

oraz odpady ogrodowe:

 • skoszona trawa,
 • opadłe liście,
 • cienkie gałązki,
 • trociny drewniane,
 • kwiaty z ogrodu oraz cięte,
 • odchody zwierząt hodowlanych – krów, koni, owiec, kur.

Kompostować nie należy

 • odpadów mięsa i ryb (surowych i gotowanych),
 • olejów,
 • grubego papieru, papieru z nadrukiem i powlekanego, nierozdrobionej lub zadrukowanej, powlekanej tektury,
 • pieluch,
 • popiołu z węgla kamiennego i brunatnego
 • kału zwierząt mięsożernych.

Zeolit – dodatek do kompostu

Zeolit jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego, który znajduje zastosowanie przy kompostowaniu ze względu na dwie swoje własności

 • strukturę porowatą – adsorpcje poprzez pory
 • wymianę jonowa – wysokie powinowactwo do jonów amonowych

Dzięki strukturze porowatej zeolit zatrzymuje substancje odżywcze, które nie są rozpuszczalne w wodzie, ale potrzebne roślinom i chroni je przed wymywaniem. Są one stopniowo uwalnianie i wchłaniane przez rośliny.

Zeolit, ze względu na wysokie zdolności jonowymienne, wykazuje wysoką pojemność sorpcyjną.  Posiada wysokie powinowactwo do jonów amonowych, które są źródłem azotu przyswajalnego dla roślin. Zatem dodatek zeolitu przeciwdziała niedoborom azotu. Zeolit zwiększa pojemność sorpcyjną gleby oraz przyczynia się do zmniejszenia ilość metali ciężkich, które mogą być przyswojone przez rośliny.

Dodatek zeolitu do kompostu powoduje

 • wzrost retencji wody,
 • zatrzymanie azotu i innych mikroelementów,
 • wzbogacenie mikroelementy i minerały,
 • zwiększa wymianę jonowa gleby,
 • zwiększa jej infiltracje i aeracje,
 • dzięki wymianie jonowej niweluje nieprzyjemny zapach towarzyszący kompostowaniu.

Kompostowanie z użyciem zeolitu jest  procesem, podczas którego

 • organicznie związany nieprzyswajalny dla roślin azot jest konwertowany do wodorotlenku amonu, azotanu amonu i amoniaku czyli związków przyswajalnych dla roślin
 • deaktywowane są substancje szkodliwe i patogeny
 • redukowany lub usuwany jest nieprzyjemny zapach
 • maleje ilość much
 • niszczone są nasiona chwastów.

Stosowanie zeolitu

Zeolit jest dodatkiem ekologicznym, nie zaburza biologicznego procesu kompostowania, nie działa szkodliwie na mikroorganizmy uczestniczące w procesie kompostowania oraz żyjące w glebie. Na jego powierzchni może rozwijać się życie mikrobiologiczne.

Zeolit użyty do kompostowania powinien być jak najdrobniej zmielony. Poprzez zmielenie powierzchnia czynna ulega zwiększeniu.

Górną warstwę kompostu należy przykryć cienka warstwa zeolitu przy każdym wymieszaniu lub dodaniu nowej warstwy. Dodatkowo, gdy kompostowaniu towarzyszy wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu wierzchnią warstwę należy posypać zeolitem lub mieszanką zeolitu z dolomitem.

Kompostownik

Kompostowanie należy przeprowadzać w kompostownikach lub w specjalnych zbiornikach w celu zapewnienia odpowiednich warunków kompostowania (zwłaszcza napowietrzenia i wilgotności) oraz w celu uniknięcia skażenia wód gruntowych i/lub otaczającego środowiska azotanami, azotynami i siarkowodorem.

Odczyn kompostu

Kompostowanie niektórych odpadów (odpady kuchenne, igliwie, liście) powodujące kwaśny odczyn kompostu. Aby uzyskać kompost o bardziej zasadowym odczynie należy użyć dolomitu, wapna albo gotowej mieszanki zeolitu z dolomitem do kompostowania. Kompost bez dodatku dolomitu czy wapna, posiadający lekko kwaśny odczyn nadaję się do nawożenia roślin lubiących taki właśnie kwaśny odczyn gleby.