Zastosowania zeolitów

Zeolity znalazły następujące zastosowania

  1. w przemyśle jako sita molekularne,

 

  1. w medycynie jako substancje oczyszczające organizm, jako zasypka na trudno gojące się rany,

 

  1. w ogrodnictwie,

 

  1. w rolnictwie przy użyźnianiu gleb, przy kompostowaniu jako neutralizator zapachów i substancja wzbogacająca w mikroelementy,

 

  1. w akwarystyce jako wkład do filtrów akwariowych, wyłapujący szkodliwy dla ryb amoniak,

 

  1. w budownictwie jako składnik cementu,

 

  1. w hodowli zwierząt jako dodatek do pasz, zwiększający przyrost masy i zapewniający poprawę stanu zdrowia zwierząt

 

  1. w filtrach wody, w tym wody pitnej,

 

  1. w detergentach i środkach piorących,

 

  1. jako substancja osuszająca gazy,

 

  1. jako sorbenty,

 

  1. w petrochemii,

 

  1. jako składnik kompozytów,

 

  1. w ochronie środowiska przy likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych i przy oczyszczaniu ścieków z azotu, z amoniaku, z metali ciężkich oraz z niektórych substancji organicznych,

 

  1. jako wypełniacz (w przemyśle papierowym, gumowym, w zaprawach plastycznych),

 

  1. jako składnik kosmetyków, w tym maseczek do twarzy, zasypek i innych

 

  1. jako neutralizator nieprzyjemnych zapachów

 

  jako pochłaniacz wilgoci,