Własności klinoptylolitu

Klinoptylolit jest naturalnym minerałem, należy do zeolitów i jest uwodnionym glinokrzemianem sodu, potasu, wapnia i magnezu barwy białej, szarej, seledynowej rzadziej czerwonawej i bezbarwnej. Oprócz wyżej wymienionych składników mogą występować domieszki związków żelaza, tytanu, fosforu, siarki, a także niewielkie ilości metali ciężkich (mangan, chrom, ołów).

Najczystszy zeolit występuje w tufach wulkanicznych na Słowacji i Ukrainie.

Klinoptylolit należy do grupy heulandytów.

Klinoptylolit posiada strukturę szkieletową, zawierającą wolne przestrzenie wypełnione jonami (Ca, Mg, Na, K) oraz cząsteczkami wody.

Charakterystyczną cechą tego minerału jest uwalnianie wody podczas nagrzewania. Taki wygrzany zeolit jest katalizatorem, pochłaniaczem i sitem molekularnym, posiada właściwości jonowymienne.