Usuwanie jonow metali ciężkich

Zeolity wykorzystywane są do usuwania jonów metali cięźkich z gleby oraz ścieków komunalnych i przemysłowych. Duża pojemność sorpcyjna
i jonowymienna to główne cechy decydujące o zdolności do wyłapywania tych jonów. Wiele czynników decyduje o przebiegu i skuteczności tego procesu.  Proces ten jest zależny m.in od poziomu mineralizacji wody – im wyższa mineralizacja tym skuteczność wyłapywania jonów wyższa. Skuteczność usuwania jonów metali ciężkich rośnie też wraz ze zmniejszeniem wielkości ziaren. Często zeolity przed użyciem poddawane są procesowi rozdrobnienia mechanicznego oraz aktywacji poprzez wygrzanie w wysokiej temperaturze, w wyniku tego zwiększają się ich zdolności jonowymienne oraz pojemność sorbcyjna, co powoduje zwiększenie skuteczności usuwania jonów metali ciężkich.