Redukcja nieprzyjemnych zapachów

Redukcja nieprzyjemnych zapachów

Naturalnie występujący w przyrodzie minerał – zeolit możne być zastosowany jako zdrowy i ekonomiczny sposób na redukcje nieprzyjemnych zapachów oraz wilgoci w stodołach, stajniach i zabudowaniach gospodarczych. Zeolit jest nietoksyczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje korozji. Jest surowcem kopalnym pozyskiwanym w kamieniołomach i mielonych do odpowiednich rozmiarów w zależności od zastosowania.

Zeolit możne być wykorzystany do posypania obornika i gnoju w celu

  • Redukcji zapachu amoniaku
  • Kontroli wilgotności ściółki
  • Zagęszczenia i zapewnienia spójności gnoju
  • Redukcji NH3 CO2 i innych gazów,
  • Absorbowania azotu i przyspieszenia kompostowania
  • Poprawienia jakości powietrza w pomieszczeniach gospodarczych

Powyższe zalety prowadza do ekonomicznego, zdrowego i estetycznego poprawienia jakości pracy w pomieszczeniach gospodarczych poprzez redukcje nieprzyjemnego zapachu i wilgoci. Zeolit redukuje nieprzyjemnych zapach amoniaku powstałego na skutek rozkładu moczu w stajniach, stodołach, chlewniach, kurnikach, śmietnikach, a także w przyczepach i pojazdach.

Wychwytywanie i wiązanie amoniaku przez zeolit jest całkowicie bezpieczne dla środowiska, nieszkodliwe dla zwierząt, zapewnia komfort pracy poprzez eliminacje odoru.
Czysty zeolit w procesie wymiany jonów przechwytuje i zatrzymuje amoniak oraz inne nieprzyjemne zapachy i nie są wymagane żadne dodatki.

Wchłonięty przez zeolit amoniak jest źródłem przyswajalnego dla roślin azotu. Wyłapanie amoniaku zapobiega utracie do atmosfery azotowych wartościowych składników odżywczych. Normalnie amoniak ulatnia się i jest bezpowrotnie tracony. Dodatkową zaleta ożycia zeolitu jest redukcja ilości much na oborniku w stajni.

Obecnie prowadzone są badania mające na celu ocenę wpływu zeolitu na kompostowanie. Dotychczasowe rezultaty są bardzo obiecujące.

Amoniak wdychany przez ludzi i zwierzęta (zwłaszcza młode cielęta) możne doprowadzić do poważnych uszkodzeń dróg oddechowych. Nawet niewielkie ilości amoniaku zmniejszają naturalne mechanizmy obronne okładu oddechowego. Długotrwała ekspozycja na amoniak prowadzi do utraty wagi zwierząt hodowlanych.

Granulowany zeolit nie pyli się, nie kurzy i nie kruszy. Dzięki kształtowi granulek działa antypoślizgowo dla zwierząt i obsługi, nawet gdy podłoże jest mokre. Osusza ściółkę stajni i zapewnia komfortowe warunki rozwoju zwłaszcza na nowo narodzonych zwierząt.