O NAS

PASJA

W 2016 roku połączyliśmy doświadczenie z możliwościami. Dwie firmy – jedna pasja: zeolit. Tak powstała Grupa ZEO, której jesteśmy liderem. Projekt związany z zeolitem, minerałem o wyjątkowych właściwościach przyśpieszył, a ziarno zasiane wiele lat temu zaowocowało zupełnie nowymi produktami na rynku.

WIZJA

Naszym podstawowym celem stało się zaprojektowanie ekologicznych produktów. Fundament tej strategii stanowi własna marka ZEO4®, która została objęta ochroną prawną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

ZEOLIT

Podstawowym składnimiem naszych produktów jest klinoptylolit, naturalny absorbent podany procesowi aktywacji. Jego struktura przypominająca gąbkę, zawiera dużą liczbę małych kanalików, które pochłaniają szkodliwe związki chemiczne z gleby, wody i powietrza. I tą fizyczną właściwość postanowiliśmy bliżej poznać.

NAUKA

W tym celu nawiązaliśmy stałą współpracę i zostaliśmy członkami w organizacjach zeolitowych na całym świecie: IZA (Szwajcarja), INZA (Włochy) oraz
Polskim Towarzystwie Zeolitowym. Nasza grupa współpracuje również z wieloma krajowymi ośrodkami akademickimi i instytutami badawczymi.

BADANIA

Obecnie prowadzimy dwa projekty badawcze:

  1. Zastosowanie klinopytlolitu w rolnictwie – projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
  2. Zastosowanie klinoptylolitu w przemyśle – projekt realizowany przy współpracy z Politechniką Świętokrzyska w Kielcach

PRODUKTY

W efekcie naszych badań stworzyliśmy kilka linii produktowych i w końcu samych produktów. W pierwszej fazie skupiliśmy się na ekologicznych wyrobach dla ogrodnictwa. Powstała linia ogrodnicza z produktami poprawiającymi właściwości gleby. Kolejno powstały produkty z serii ekologicznej do domu, filtracji wody, nastepnie dodatki do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych.

JAKOŚĆ

Od samego początku założyliśmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego nasza produkcja odbywa się według ściśle monitorowanych procedur. O jakości naszych wyrobów niech świadczy fakt, że uzyskały certyfikaty TÜV, a nasze zakłady zostały zarejestrowane przez Główny Inspektorat Weterynaryjny.

EKOLOGIA

To, że ochrona środowiska naturalnego leży nam na sercu sprawia, że każdy produkt wprowadzany na rynek jest naturalny. Ma służyć ochronie ludzkiego zdrowia. Warto też wspomnieć, że nasze ogrodnicze wyroby poprawiające właściwości gleby Minister Rolnictwa zakwalifikował jako środki do stosowania w rolnictwie/ogrodnictwie ekologicznym w całej Europie.

WIEDZA

Nasze doświadczenia to cenna wiedza, która powinna służyć każdemu człowiekowi, dlatego dzielimy się nią na naszym portalu internetowy www.zeo4.info i www.ekonaturalni.pl. Oprócz ciekawostek znajdziecie tam wyniki badań naukowych z całego świata. Informujemy również o postępach i pomysłach naszej konkurencji, o nowościach z branży, nowych produktach, projektach i zastosowaniach zeolitu.