Kompozyty zeolitowe

Zeolity zostały z powodzeniem wykorzystane jako składnik kompozytów na bazie tworzyw sztucznych. Dodatek zeolitu zmienia ich własności mechaniczne – zwiększa gęstość, sprężystość, twardość i wytrzymałość. Podnosi odporność na temperaturę i ogień.

Zeolity wykorzystywane są także w kompozytach metalowych np z miedzią i w geopolimerach.