This Theme Supports a Custom FrontPage

Własności klinoptylolitu

Własności klinoptylolitu

Klinoptylolit jest naturalnym minerałem, należy do zeolitów i jest uwodnionym glinokrzemianem sodu, potasu, wapnia i magnezu barwy białej, szarej, seledynowej rzadziej czerwonawej i bezbarwnej. Oprócz wyżej wymienionych składników mogą występować domieszki związków żelaza, tytanu, fosforu, siarki, a także niewielkie ilości metali ciężkich (mangan, chrom, ołów). Najczystszy zeolit występuje w tufach wulkanicznych na Słowacji i Ukrainie.Więcej oWłasności klinoptylolitu[…]

Zeolity – klinoptylolit

Zeolity – klinoptylolit

Zeolity należą do minerałów powulkanicznych – uwodnionych krystalicznych glinokrzemianów o różnym składzie chemicznym, właściwościach i różnej postaci kryształów.  Najczęściej są to glinokrzemiany sodu Na i wapnia Ca, ale występują też glinokrzemiany baru Ba, strontu Sr, potasu K i  magnezu Mg. Istnieje ponad 100 różnych rodzajów zeolitów o rożnym składzie chemicznym i właściwościach. Najodpowiedniejszym do stosowania w zakresie medycyny człowieka iWięcej oZeolity – klinoptylolit[…]